MEDLEMSUNDERSØKELSEN: DERES STEMME

Gaute Brochmann / Tine Semb (redaksjonen)

Komplett sprikende svar på enkelte områder. Påfallende enighet om andre ting. Det er fasiten etter at dere svarte på hva dere synes om Billedkunst.

Det er med skrekkblandet forventing man henvender seg til sine egne lesere for å motta en uhildet dom over det man holder på med. Ikke desto mindre er det viktig å gjøre det. Og vi er dypt takknemlige for alle som har tatt seg bryet med å svare på leserundersøkelsen som var vedlagt Billedkunst nummer 2 2017.