Forrige | Neste

LANSERING OG DEBATT: KRISTIANSAND

Av: Billedkunst Redaksjon

Publisert:

Utgave: 1/2018

Del: 

Billedkunst nr. 1 2018 har «Kristiansand og omegn» som tema. Derfor skal denne utgaven naturligvis lanseres i Kristiansand. Stedet for lanseringsfesten er Kristiansand Kunsthall. Her blir det debatt om Kunstsilo. I tillegg feires nytt design av Yokoland. Óg dette er første utgave med Kjetil Røed. Hold av førstkommende fredag, 16. februar, fra kl. 18.00. Vi beveger oss til Christianssand Brygghus fra kl. 20.

____________________

I anledning lanseringen vil vi markere med en paneldebatt om den omstridte Kunstsiloen på Odderøya. Redaktør Kjetil Røed vil si noen innledende ord og moderere debatten.

KUNSTSILO er planlagt som et nytt spektakulært museum plassert på Odderøya. En viktig del av museets aktivitet vil være Nicolai Tangens kunstsamling som er overdratt til AKO Kunststiftelse. AKO Kunststiftelse har inngått en avtale om evigvarende disposisjonsrett for Tangensamlingen. Samlingen, som inneholder en av Nordens største private samlinger av billedkunst fra 1939–1980, vil inneholde omlag 2000 verk. Avtalen mellom AKO Kunststiftelse og SKMU Sørlandets Kunstmuseum forvalter nå samlingen fram til Kunstsilo står ferdig. Når Kunstsilo står ferdig, er SKMU i stand til å ta i mot hele samlingen. Kunstsilo vil stå ferdig mai 2021 dersom alt går som planlagt. Siloen, som ble tegnet av Arne Korsmo i 1935, skal inngå i et kulturkvartal på Odderøya, som allerede idag preges av kulturell aktivitet, blant annet med Kilden teater- og konserthus og ateliervirksomhet. I 2016 ble det avholdt en konkurranse for utviklingen av Kunstsiloen. Mestres Wåge Arquitectes og MX SI Architectural studio (Barcelona) vant konkurransen. Siloen er et lokalt forankret museum med nasjonal og internasjonal profil.  Kunstiloen, som tidligst vil stå ferdig i 2020, har imidlertid skapt stor debatt, for i hvor stor grad vil museet kunne styre sin egen virksomhet? Vil AKO Kunststiftelse og Tangen være for styrende i forhold til det kunstneriske? Og hvor er egentlige de kunstneriske ambisjonene? Vil det først og fremst bli en turistmagnet med vekt på å utvikle kreative næringer eller vil det kunne bli et kraftsentrum i regimenes og nasjonens kunstliv med dristige kunstneriske ambisjoner? Hva slags museum vil Kunstsiloen bli, om det i det hele tatt realiseres? Billedkunst tar debatten om det kunstneriske innholdet i Kunstsiloen i forbindelse med lansering av sitt Kristiansand-nummer (Billedkunst nr. 1 2018).  Panelet vil bestå av Reidar Fuglestad (administrerende direktør for Sørlandets Kunstmuseum / Kunstsilo), Else-Brit Kroneberg (kurator Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo), Sigurd Tenningen (kurator og forfatter), Frida Forsgren (kritiker og forsker),  Før debatten vil kunstner Leonard Rickhard og Elisabeth Haarr holde to appeller. Etter paneldebatten vil det være en kort pause. Etter pausen vil det være rom for spørsmål, men siden vi vil legge vekt på selve panelets tanker begrenser vi oss til 3 spørsmål. Interesserte bes melde seg i pausen. Det vil ikke være rom for flere spørsmål»