Forrige | Neste

Utlysning: Redaktør for Billedkunst (frist. 16.10.)

Av: Billedkunst Redaksjon

Publisert:

Utgave: 5/2016

Del: 

Billedkunst utgis av Norske Billedkunstnere (NBK) og er Norges ledende tidsskrift for billedkunst. Billedkunst utkommer syv ganger årlig og har et opplag på ca. 3700.
I følge formålsparagrafen skal tidsskriftet synliggjøre billedkunstnernes arbeid, ståsted og muligheter i samfunnet, og speile samtidskunsten nasjonalt og internasjonalt. Det skal redigeres med henblikk på målgruppene, som er billedkunstnere, kunstbransjen og en interessert allmennhet. Det formelle forholdet mellom NBK og Billedkunst er regulert gjennom formålsparagrafen og Redaktørplakaten.
Vi søker redaktør i et 70 prosent engasjement for ett år, med mulighet for forlengelse.
Tiltredelse er 1. januar 2017.

Vår nye redaktør bør ha følgende kvalifikasjoner:

·       Bred kunnskap om samtidskunst og kunstpolitikk samt god oversikt over det norske og internasjonale samtidskunstfeltet

·       Gode språkkunnskaper

·       Bred erfaring som skribent er påkrevd (redaksjonell ledererfaring er ønskelig)

·       Erfaring med digitale arbeidsverktøy, herunder tekstredigering, bildebehandling og nettpublisering

·       Noe administrative kunnskaper og gode samarbeidsevner

Redaktøren skal videreutvikle og drifte Billedkunst, ivareta og utvikle et nettverk av etablerte og nye frilansskribenter, samarbeide med redaksjonell medarbeider (50 prosent stilling) og grafisk designer (25 prosent stilling), følge opp annonseselger samt lede et selvoppnevnt redaksjonsråd. Redaktøren rapporterer til daglig leder i NBK.
Vi søker deg som har høye ambisjoner på Billedkunsts vegne, som kan jobbe systematisk og selvstendig, og som har høye krav til kvalitet.

Lønn og arbeidstid etter avtale.
Arbeidssted er Grubbegata 14 i Oslo sentrum.

For mer informasjon kontakt daglig leder i NBK:
Mari Aarre 22 25 60 39 / 482 34 850 / mari@billedkunst.no
Skriftlig søknad sendes til mari@billedkunst.no innen 16. oktober.