Behandling av åndsverkloven utsettes

Hilde Tørdal (styreleder i NBK)

I april la regjeringen fram forslag til ny åndsverklov for Stortinget. Her kom en rekke forslag til endringer opp – blant annet endringer som ville føre til at arbeidsgivere får mer kontroll over kunstneres verker.